BLOG

“Спийдрайт – Циклична вълна” – Истинско подобрение

март 09, 2016

В “СПИЙДРАЙТ” са горди със своите подобрения, защото са от полза за своите потребители. Те правят по-лесен живота на фермерите като подобряват енергията на импулса в трудните условия на висока затревеност и правят енергитиците на “СПИЙДРАЙТ” по-ефективни от другите енергетици. И не само това. При сравняване между стандартни енергизатори и тези с “Циклична вълна” при  еднаква изходна мощност е доказано, че импулсът е по-силен и осигурява по-голяма дължина на захранваните проводници по оградата.

Какво е импулс “ЦИКЛИЧНА ВЪЛНА” (Cyclic Wave™ Technology)?

През 1980г учените от Института по аграрно инженерство в Нова Зеландия са проучили поведението на електрическите импулси по електрическите огради и са стигнали до извода, че за добрата работа на енергизаторите много важна роля играе не само мощността, но и видът на излъчения импулс. Започнали са изследвания в продължение на 20 години за откриването на формата на идеалния импулс и за създаването на енергизатор който да излъчва импулс с такава форма. Тази форма на импулса сега е известна като “Циклична вълна”. В университета в  Оукланд е създаден и патентован модел на енергизатор, който излъчва истински импулс “Циклична Вълна”. Този патент и тази върхова технология са доусъвършенствани от “СПИЙДРАЙТ” и са включени във всички произвеждани от тях енергизатори.

Каква е ползата на земеделския производител от прилагането на технология “Циклична Вълна” в продуктите на “СПИЙДРАЙТ”?

Мощността на енергизиращия импулс се поддържа на по-големи разстояния в сравнение с обикновените енергизатори заради по- малката чувствителност към утечки заради затревеност и снадки по проводниците на оградата. Там където са направени снадки по проводниците обикновено се губи енергия, докато при “Циклична вълна” много често се наблюдава подобряване на напрежението с увеличаване на дължината на оградата. При използването на тази технология се наблюдава по-малко изхабяване на изолаторите и това поевтинява допълнително използването на електрическите огради. Доказана е по-голямата чувствителност на животните към импулс “Циклична Вълна” отколкото обикновените импулси от другите енергизатори. Това прави енергизаторите на  “СПИЙДРАЙТ” по-сигурни при опазването на животните.

Допълнителен ефект от прилагането на новата технология в енергизаторите на “СПИЙДРАЙТ” е и по-голямата защита от повреда при падането на мълния по оградата и прави тези продукти по-надеждни за експлоатация. Тази технология е приета и се прилага вече във всички енергизатори произвеждани от холдинга “ТРУ ТЕСТ” от който е част “СПИЙДРАЙТ”.

Енергизаторите на “ТРУ ТЕСТ” са доказали своята надеждност, ефективност и високо качество в цял свят. Не напразно в групата на енергизаторите се говори за енергизатори по “Стандарт Нова Зеландия”.

Техническите специалисти на холдинга са в постоянна връзка със своите клиенти и специалисти от научните институти по света и постянно работят за усъвършенстването на своите продукти.