Униджайзери

Униджайзери

  ЕЛЕКТРОПАСТИРИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАХРАНВАНЕ
  • Подходящ за ел. мрежа, 12 V батерия или солар;
  • Лесно се монтира на стена или на стълб;
  • Индикаторните светлини показват изходното напрежение и състоянието на батерията за бързо идентифициране на всякакви проблеми;
  •  Регулируема скорост на импулса, с която се подобрява съхранението на батерията;
  • Дневен / нощен сензор позволява да определите „бързо“ или „бавно“ за гъвкав контрол върху животните и съхранение на енергията;
  • Има ръковотдство за поставяне на батерията и адаптор;

 

   ПРОДУКТ ИЗХ. ЕНЕРГИЯ  НАПРЕЖЕНИЕ / СЪПРОТИВЛЕНИЕ
100Ω / 500Ω
МАКСИМАЛНА ЗАГРАДЕНА ПЛОЩ
  3000 6 J 4.5 J 6,200 / 8,100 V 18 хектара/180 декара
  2000 3 J 2.7 J 6,200 / 7,750 V 12 хектара/120 декара
  1000 2 J 1.4 J 5,200 / 6,900 V 6 хектара/60 декара
  500 1 J 0.7 J 2,000 / 4,500 V 3 хектара/30 декара